Fogadalomtételi imádság

Teremtő és gondviselő Isten,
te aki ezt a világot megteremtetted,
és annak gondozását, őrzését reánk emberekre bíztad,
támogass az engedelmesség lelkével,
hogy hivatásunknak eleget tudjunk tenni.
Megváltó Krisztusunk,
te aki örök üdvösségre hívtál el és megváltottál,
hogy egymás terhét hordozva
tetteinkkel és szavainkkal téged áldjunk és téged hirdessünk,
segíts, hogy tanítványaidként
magunkra és a ránk bízottakra gondot viseljünk,
és megváltásod örömét hirdetni tudjuk.
Szentlélek Isten,
Te aki minden szükségessel megajándékoztál,
emlékeztess és vigasztalj,
hogy magunk is vigasztalni tudjunk.
Úgy állunk meg itt előtted,
mint akik a te szolgálatodba álltunk.
Köszönjük, hogy barátaidnak nevezel,
Te, aki szelíd vagy és alázatos szívű!
Ne vétkeink szerint ítélj meg minket,
de Igéddel és lelkeddel vezess.
Te tedd áldásossá
a FIKE-ben végzett munkát,
gyújts fényt szívünkben,
őrizd és vezesd anyaszentegyházadat,
hogy örömünk teljes legyen,
a Te nagyságod,
kegyelmed és dicsőséged pedig
mindenki előtt ismert.
Hallgass meg minket,
Ámen.​